44. Hajmiy ulushi. Aralashmaning o'rtacha molekulyar massasi