45. Ortiqcha - kam berilgan moddalar bo'yicha masalalar