46. Tarkibida qoshimchalar bolgan moddalarni aniqlashga doir masalalar