48. Moddaning molekulyar formulasini aniqlashga doir masalalar