49. Aralashmadagi moddalarning tarkibini aniqlash. Aralashmalar