Dastlabki ikki tomonlama simmetriyali hayvonlar qaysi erada paydo bolg

A) arxyoy
B) proterozoy
C) paleozoy
D) mezozoy
E) kaynozoy

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 164.2. Hayvonlarning kelib chiqishi

DTM тестирование онлайн | DTM test online