Qaysi erada aerob organizmlar (1), kovakichlilar (2), qalqondor baliql

A) 1-a, 2-c, 3-b, 4-c, 5-e
B) 1-c, 2-c, 3-b, 4-b, 5-d
C) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-a
D) 1-c, 2-a, 3-b, 4-b, 5-e

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 164.2. Hayvonlarning kelib chiqishi

DTM тестирование онлайн | DTM test online