Hozirda mavjud oraliq formalami belgilang.

A) lansetnik, sovutboshlilar
B) terapsid, Ixtiosega, mamont daraxti
C) latimeriya, ordakburun
D) evglena, trilobit

:

: Biologiya
: 164.2. Hayvonlarning kelib chiqishi

DTM | DTM test online