Quyidagi organizmlar evolyutsion taraqqiyoti boyicha togri ketma-ketli


41. (v15-119-20) Quyidagi organizmlar evolyutsion taraqqiyoti boyicha togri ketma-ketlikda joylashtirilgan javobni aniqlang. 1) kovakichlilar; 2) bogimoyoqlilar; 3) qalqondorlar; 4) latimeriya; 5) arxeopteriks; 6) mastodont. A) 1,2, 3,4, 5, 6 B)2, 5, 4, 1,3,6
C) 1,2, 5, 4; 3,6
D) 6, 3,4, 5, 2,1

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 164.2. Hayvonlarning kelib chiqishi

DTM тестирование онлайн | DTM test online