Hayvonlarda nerv sistemasi filogenezining birinchi bosqichini koYsatin

A) zanjir tipdagi nerv sistemasi
B) naysimon nerv sistema ^ ,
C) stvol tipidagi nerv sistema
D) torsimon tipdagi nerv sistern^

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 164.2. Hayvonlarning kelib chiqishi

DTM тестирование онлайн | DTM test online