Quyida berilgan odam ajdodlaridan I) arxantrop; II) paleoantrop; III)

A) 1-1 -a-b; ll-2-b; lll-4-с
B) l-4-a-d; ll-1-2-b-d; lll-3-4-b-c
C) l-2-4-c-b; ll-3-а; 111-1-d
D) И-a; ll-2-b; lll-3-с
E) И-3-а-с; ll-2-4-b-d; lll-a

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 165. Odamning paydo bo'lishi va uning bosqichlari

DTM тестирование онлайн | DTM test online