Qaysi belgi kromanonlarda manoli nutq yaxshi rivojlanganligidan dalol

A) peshonasining juda qiyaligi
B) yuz muskullarining nihoyatda rivojlanganligi
C) iyagining bortib chiqqanligi
D) peshonasining kengligi
E) A,

:

: Biologiya
: 165. Odamning paydo bo'lishi va uning bosqichlari

DTM | DTM test online