Ibtidoiy-ijtimoiy munosabatlar qaysi odam ajdodlarida rasm bolgan?

A) pitekantrop
B) arxangrop
C) geydelberg
D) paleoantrop
E) neoantrop

:

: Biologiya
: 165. Odamning paydo bo'lishi va uning bosqichlari

DTM | DTM test online