Qadimiy odamlardan qaysi biri maymun odam deb ham nomlanadi?

A) avstralopitek
B) kromanyon
C) pitekanirop
D) sinantrop

:

: Biologiya
: 165. Odamning paydo bo'lishi va uning bosqichlari

DTM | DTM test online