Quyidagi fikrlar qaysi odam ajdodiga xos: kalla qutisining hajmi 1600

A) kromanyon
B) pitekantrop
C) sinantrop
D) neandertal

:

: Biologiya
: 165. Odamning paydo bo'lishi va uning bosqichlari

DTM | DTM test online