Qaysi metod yordamida ayrim omillarning organizm rivojlanishiga tasir

A) dala
B) ekologik tajribalar
C) matematik modellash
D) eksperimental
E) taqqoslash

:

: Biologiya
: 167. Ekologiyaning asosiy tushunchalari. Tadqiqot metodlari, ekologiya boTimlari

DTM | DTM test online