Ekologik sistemalarqing turgunligini nima orqali taminlanadi?

A) biotsenozda osimliklarning boiishi
B) moddalarning davriy aylanishi
C) konsument va redutsentlarning bolish^
D) turlarning xilma-xildagi
E) turlarning ozaro munosabati

:

: Biologiya
: 167. Ekologiyaning asosiy tushunchalari. Tadqiqot metodlari, ekologiya boTimlari

DTM | DTM test online