Ekologik mezon deganda nima tushuniladi?

A) yashash muhitida turga tasir etuvchi hamma ekologik omillar yigindisi
B) yashash muhitida turga tasir etuvchi abiotik omillar
C) yashash muhitida turga tasir etuvchi biotik omillar
D) yashash muhitida turga tasir etuvchi antropogen omillar
E) yashash muhitida turga tasir etuvchi morfofiziologik omillar

:

: Biologiya
: 167. Ekologiyaning asosiy tushunchalari. Tadqiqot metodlari, ekologiya boTimlari

DTM | DTM test online