Tarixiy ekologiya nimani o4janadi?

A) bir xil turga kiruvchi organizmlaming ozaro va muhit bilan munosabatini
B) har xil turga kiruvchi organizmlaming ozaro va muhit bilan munosabatini
C) inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan ekologik ozgarishlarni neolit davridan boshlab hozirgi davrgacha organadi
D) biosferaning evolyutsiyasiga insonning ta’sirini

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 167. Ekologiyaning asosiy tushunchalari. Tadqiqot metodlari, ekologiya boTimlari

DTM тестирование онлайн | DTM test online