Muhit omillari yigindisining populyatsiyaga tasiri qaysi metod yordam

A) ekologik tajriba
B) dala
C) ekologik tajriba va modellashtirish
D) matematik modellashtirish

:

: Biologiya
: 167. Ekologiyaning asosiy tushunchalari. Tadqiqot metodlari, ekologiya boTimlari

DTM | DTM test online