Ekologik mezon (a), klimaksli biogeotsenoz (b), birlamchi (c) va ikkil

A) a-2, b-4, c-6, d-5
B) a-1, b-3, c-6, d-5
C) a-1, b-3, c-5, d-6
D) a-2, b-4, c-5, d-6

:

: Biologiya
: 167. Ekologiyaning asosiy tushunchalari. Tadqiqot metodlari, ekologiya boTimlari

DTM | DTM test online