Organizmlar yashashiga tashqi muhit tasir qishini organishni boshlaga

A) A. Guboldt
B) A. Tensli
C) B. N. Sukachyov
D) Al-Xorazmi

:

: Biologiya
: 167. Ekologiyaning asosiy tushunchalari. Tadqiqot metodlari, ekologiya boTimlari

DTM | DTM test online