Biogeotsenozning barqarorligi... bilan taminlanadi.

A) individlarning soni
B) moddalar va energiya oqimi
C) davriy ozgarishlar
D) ekologik suksessiya

:

: Biologiya
: 167. Ekologiyaning asosiy tushunchalari. Tadqiqot metodlari, ekologiya boTimlari

DTM | DTM test online