Quyidagilardan qaysi birini A. Tensli Yer yuzining asosiy tabiiy birl

A) biosfera
B) polulyatsiya
C) organism
D) ekosistema

:

: Biologiya
: 167. Ekologiyaning asosiy tushunchalari. Tadqiqot metodlari, ekologiya boTimlari

DTM | DTM test online