Sutemizuvchi hayvonlarda moddalar almashinuvining jadalligi organizmda

A) ovqat hazm qilish va nafas olish
B) ayirish va qon aylanish
C) muskulatura va nerv
D) nafas olish va qon aylanish
E) qon aylanish va ovqat hazm qilish

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM тестирование онлайн | DTM test online