Fotoperiodizm hayvonlardagi qaysi jarayonlarga katta tasir korsatadi?

A) 1,3, 4, 6,7
B) 1,2, 4, 5, 8
C) 1,2, 4, 3,8
D) 1,5, 6, 7,8
E) 1, 3, 4, 5, 6

:

: Biologiya
: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM | DTM test online