Osimliklar korinadigan nurlarni har xil spektrlarini nimalar orqali oz

A) fitopigmentlar
B) hujayralar
C) barglar
D) xlorofill donachalari
E) hujayra yadrolari

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM тестирование онлайн | DTM test online