D vitamin sinteziga qaysi abiotik omil tasir korsatadi?

A) infraqizil nurlar
B) ultrabinafsha nurlar
C) issiqlik, namlik
D) havo, issiqlik
E) A,

:

: Biologiya
: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM | DTM test online