Qanday faktorlar abiotik faktorlar hisoblanadi?

A) suv, havo, yoruglik, harorat, tirik organizmlar
B) tuproq tarkibi, osimliklar, yoruglik, havo, harorat
C) suv, havo, harorat, tuproq tarkibi, mikroorganizmlar
D) havo, suv, yorug!ik, harorat tuproq tarkibi
E) harorat, suv, havo, yoruglik, hayvoniar

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM тестирование онлайн | DTM test online