1983-yili chop etilgan Qizil kitobga hayvonlarning qancha turi kirit

A) 1-c, 2-a, 3-b, 4-d
B) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d
C) 1-b, 2-a, 3-c, 4-d
D) 1-a, 2-a, 3-c, 4-b
E) 1-d, 2-c, 3-a, 4-b

:

: Biologiya
: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM | DTM test online