Quyidagi osimliklarning suv tanqisligiga moslanishlarini aniqlang. a)

A) a-3, b-4, c-1, d-2, e-5
B) a-5, b-2, c-4, d-3, e-1
C) a-1, b-3, c-2, d-5, e-4
D) a-2, b-1, c-5, d-4, e-5

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM тестирование онлайн | DTM test online