Tashqi muhitning har xil tasirlariga beradigan javob reaksiyasi, asos

A) a - fototaksis, fototropizm, fotonastiya sifatida; b - fototaksis sifatida
B) a - fototaksis, fotonastiya sifatida; b - fototaksis, fototropizm va fotonastiya sifatida
C) a - fototaksis sifatida; b - fototaksis, fototropizm, fotonastiya sifatida
D) a - fototaksis, fototropizm sifatida; b - fotonastiya, fototaksis sifatida

:

: Biologiya
: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM | DTM test online