Ekologik sistemadagi tirik organizmlaming biotik omillar bilan bogliq

A) 3,4, 6, 7

96. (v15-109-15) Ekologik sistemadagi tirik organizmlaming biotik omillar bilan bogliq bolgan munosabatlarni aniqlang. 1) hayvonlarning tana haroratini saqlay olishiga kora issiqqonli va sovuqqonlilarga bolinishi;4 2) osimliklardagi transpiratsiya jarayoni; 3) ormon chumolisi ichagida bir hujayrali xivchinli sodda hayvonning yashashi; 4) osimlik va fitofaglarning munosabatlari; 5) tuproqdagi organik moddalarning deytritofaglar tomonidan gumusga aylantirilishi; 6) osimliklarning zamburuglarga qarshi fitoaleksin ishlab chiqarilishi; 7) zamburuglarning mikroorganizmlarga qarshi antibiotik ishlab chiqarishi; 8) alp osimliklarida bargning soliganligi. A) 3,4, 6, 7 B) 1, 2, 5, 8 C)3, 5, 7, 8
D) 1,4, 5, 6

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM тестирование онлайн | DTM test online