Fotoperiodizm ... ga tasir korsatmaydigan jarayonlarini aniqlang. 1)

A) 2, 3, 5

123. (v19/20-109-9) Fotoperiodizm ... ga tasir korsatmaydigan jarayonlarini aniqlang. 1) kopayish davriga; 2) harakat yonalishiga; 3) suv miqdori ozgarganda tama massasining kamayishi va kopayishi; 4) qushlarning tullashi; 5) termitlar yerosti suvigacha yollar ochishiga; 6) embrional rivojlanish. A) 2, 3, 5 B) 2, 4, 6 C)1,3, 5
D) 1,4, 6

:

: Biologiya
: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM | DTM test online