Fotoperiodizm ... ga tasir korsatadi. 1) kopayish davriga; 2) harakat124. (v19/20-123-10) Fotoperiodizm ... ga tasir korsatadi. 1) kopayish davriga; 2) harakat yonalishiga; 3) suv miqdori ozgarganda tana massasining kamayishi va kopayishi; 4) qushlarning tullashi; 5) termitlar yerosti suvigacha yollar ochishiga; 6) embrional rivojlanish. A) 2, 4, 6 B)1,3, 5 C)2, 3,5
D) 1,4, 6

:

: Biologiya
: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM | DTM test online