Quyida berilgan qaysi hayvon oz ontogenezida bir nechta oraliq xojayin

A) jigar qurti
B) exinokokk
C) keng tasmasimon chuvalchang
D) zang zamburugi

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM тестирование онлайн | DTM test online