Sirtlonlar todasini sher ovlagan oziqni tortib olishi biotik munosabat

A) Amensalizm
B) Konkurensiya
C) Yirtqichlilik
D) Simbioz

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM тестирование онлайн | DTM test online