Quyidagi organizmlami endobiontlar (a) va edafobiontlarga (b) ajrating

A) a-1,3, 5, 8; b-2, 4, 6,7
B) a-2, 4, 6; b-1, 3, 8
C) a-1,3, 5; b-2, 6,7
D) a-2, 6, 7; b-1,4, 5

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM тестирование онлайн | DTM test online