Chuchuk suvda yashaydigan osimliklarga mos keluvchi malumotlarni aniq

A) 1,2
B) 3, 4
C) 2, 3
D) 1,4

:

: Biologiya
: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM | DTM test online