Biogeotsenozda dastlabki organik moddani hosil qiluvchilarni belgilang

A) konsumentlar
B) redutsentlar *
C) saprofaglar
D) produtsentlar
E) geterotroflar

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 169. Biogeotsenotning tuzilishi. Ozuqa zanjiri. Ekologik piramida

DTM тестирование онлайн | DTM test online