Biotsenozdagi istemol qiluvchilar qanday ataladi?

A) produtsentlar
B) konsumentlar
C) redutsentlar
D) saprofaglar
E) produtsentlar va redutsentlar

:

: Biologiya
: 169. Biogeotsenotning tuzilishi. Ozuqa zanjiri. Ekologik piramida

DTM | DTM test online