Biogeotsenozning abiotik qismi malum iqlim sharoitiga ega bolgan quru

A) ekosistema
B) biotsenoz
C) ekotop
D) ochiq sistema
E) togri javob yoq

:

: Biologiya
: 169. Biogeotsenotning tuzilishi. Ozuqa zanjiri. Ekologik piramida

DTM | DTM test online