Biogeosenozning turglinligini nima taminlaydi?

A) tabiiy tanlanish
B) moddalarning davriy aylanishi
C) redutsentlar
D) produtsentlar

:

: Biologiya
: 169. Biogeotsenotning tuzilishi. Ozuqa zanjiri. Ekologik piramida

DTM | DTM test online