Biror sabab tasirida buzilgan biogeotsenozning orniga yangisi rivojla

A) reintroduksiya
B) ikkilamchi suksetsiya
C) yaruslilik
D) klimaksli biogeotsenoz

:

: Biologiya
: 169. Biogeotsenotning tuzilishi. Ozuqa zanjiri. Ekologik piramida

DTM | DTM test online