Kalmar va aureliya uchun umumiy xususiyatlarni belgilang. 1) mezoderma

A) 1,3, 10
B) 2, 5, 8

52. (v15-120-34) Kalmar va aureliya uchun umumiy xususiyatlarni belgilang. 1) mezoderma qavati rivojlanmagan; 2) tanasi qalin mantiya bilan oralgan; 3) ikkinchi tartib konsument; 4) baliqlar bilan oziqlanadi; 5) zigota hosil qiladi; 6) ektoderma qavatida otuvchi hujayralari mavjud; 7) oziq zanjiri zvenosi; 8) jabrasi bilan nafas oladi; 9) bogimoyoqlilar tipiga mansub; 10) bosh miyasi kuchli rivojlangan. A) 1,3, 10 B) 2, 5, 8 C) 3, 5, 7 D)4, 6, 9

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 169. Biogeotsenotning tuzilishi. Ozuqa zanjiri. Ekologik piramida

DTM тестирование онлайн | DTM test online