Viskonsiya universitet olimlarining sichqonlar ustidan olib borgan taj

A) suniy hududdagi oziqning yetarli bolishi individlar sonini ortirrib, kanibalizmga sabab boladi
B) populyatsiyada individlar sonining ortishi olim holatlarini kamaytiradi
C) suniy hududda osayotgan populyatsiyaga ovqat yetishmasligi individlarsonining kamayishiga olib keladi
D) suniy hududiarda oziqning yetishmasligi emigratsiyaning ortishi natijasida populyatsiyaning turgunligi saqlanishiga olib keiadi

:

: Biologiya
: 169. Biogeotsenotning tuzilishi. Ozuqa zanjiri. Ekologik piramida

DTM | DTM test online