Ekologik piramida fitoplankton-zooplankton-mayda baliqlardan iborat. F

A) 254,3
B) 337,5
C) 167,5
D) 426,8

:

: Biologiya
: 169. Biogeotsenotning tuzilishi. Ozuqa zanjiri. Ekologik piramida

DTM | DTM test online