Yirtqich hayvon otxor hayvon bilan oziqlanishi natijasida malum vaqt

A) 27750
B) 38500
C) 38050
D) 38850

:

: Biologiya
: 169. Biogeotsenotning tuzilishi. Ozuqa zanjiri. Ekologik piramida

DTM | DTM test online