Omborda saqlanayotgan donning 1/3 qismini mitalar populyatsiyasi qolga

A) 1,5 kg
B) 3 kg

106. (v20/21-112-22) Omborda saqlanayotgan donning 1/3 qismini mitalar populyatsiyasi qolgan qismini esa, sichqonlar populyatsiyasi istemol qilgani malum bolsa, va shu ombordagi ikklamchi konusmentlarning massasi umumiy 4,5 kg semirgani malum bolib, sichqonlar va mitalar populyatsiyasi istemol qilgan donlarning farqi 150 kg ga teng bolsa, sichqonlar populyatsiyasini istemol qilgan ilonlar populytasiyasi qanchaga semirganini hisoblang. A) 1,5 kg B) 3 kg C) 2,5 kg D)4kg

:

: Biologiya
: 169. Biogeotsenotning tuzilishi. Ozuqa zanjiri. Ekologik piramida

DTM | DTM test online