Malum bir borilar populyatsiyasida bitta ona bori va ikkita bolasi ja

A) 555 kg
B) 1665 kg
C) 500
D) 250 kg

:

: Biologiya
: 169. Biogeotsenotning tuzilishi. Ozuqa zanjiri. Ekologik piramida

DTM | DTM test online